KITCHEN TOP
Sahara Noir, Black 163×324 12 mm
High-Gloss LCP

WALL
Sahara Noir, Black 120×270 6 mm
Rectified

La ceramica oltre gli schemi comuni.