KITCHEN TOP
Sahara Noir, White 163×324 12 mm
High-Gloss LCP

La ceramica oltre gli schemi comuni.